TIN TỨC

Nhan_vien_Cong_ty_10_2010

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 chính thức phát điện, hòa lưới điện quốc gia

14:31 | 01/08/2011
Ngày 23/10/2010, nhà máy thủy điện Srêpôk 4 (Đăk Nông, Đăk Lăk) chính thức được bàn giao và phát điện thương mại, hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy Srêpôk 4 được khởi công từ ngày 26/02/2008, tại xã Eawer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk và xã Eapo, Huyện Cưjut, tỉnh Đăk Nông với công xuất 80MW gồm 2 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm là 336 triệu KWh, tổng số vốn đầu tư là 1.737 tỷ đồng, Agribank Sài gòn làm đầu mối tài trợ.
Nhan_vien_Cong_ty_10_2010

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 chính thức phát điện, hòa lưới điện quốc gia

14:31 | 01/08/2011
Ngày 23/10/2010, nhà máy thủy điện Srêpôk 4 (Đăk Nông, Đăk Lăk) chính thức được bàn giao và phát điện thương mại, hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy ...

Khoi_cong__5_1

Lễ khởi công Thuỷ điện Srêpok 4

09:58 | 01/08/2011
Ngày 26 tháng 02 năm 2008 Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Đại Hải và đại diện nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng 47 đã tiến hành ...