Liên hệ - góp ý

Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI

Địa chỉ

 

Căn hộ Văn phòng số 07, Tầng 09, Tòa nhà EverRich, 968 Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Fax

84.28.22446870       /        84.28.62904330

Email

info@diendaihai.com

Website www.diendaihai.com
Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng :
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)