Hoạt động đoàn thể

Triển khai nuôi cá lồng

Thứ ba, 11/10/2011, 15:57 GMT+7

 

 Cập nhật các hình ảnh về công tác nuôi cá lồng tại hồ chứa thuỷ điện Srepok 4

 

 

 

Tháng 9/2011 

 

 Tháng 10/2011 

 

Tháng 01/2012 

   
   

 

Tháng 02/2012 

 


Công đoàn Nhà máy SP4

Các tin khác :